O nas

Właścicielką Biura Rachunkowego jest mgr inż. Lidia Sobijanek - absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wpis na listę doradców podatkowych nr 03538 oraz świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg nr 7186/98. W zawodzie doradcy podatkowego pracuje od 1991 r. Aktualnie prowadzi dwie kancelarie: w Lublinie oraz w Nałęczowie, jest także wykładowcą na kursach i szkoleniach w zakresie rachunkowości i podatków.

Wykwalifikowani pracownicy biura posiadają kierunkowe wykształacenie oraz duże doświadczenie zawodowe.

Wśród klientów Biura są spółki prawa cywilnego i handlowego (z kapitałem polskim oraz zagranicznym), stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na wypadek spowodowania szkód podczas wykonywania usług, w TUiR "WARTA" S.A.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Design by flankerds.com